SCHWINN cycling systém školení

Pokud jste fitness instruktorem, určitě víte, že pracovat musíte nejen na své fyzičce, ale také na svých vědomostech. V oblasti indoor cyclingu vám můžeme poskytnout propracovaný systém vzdělávání vyvinutý společností Schwinn. Vzdělání má tři stupně: bronze level, silver level a gold level.

Školení instruktorů

Bronze level

Prvním krokem je absolvování Bronze Level školení. To je určené pro instruktory bez předcházejících zkušeností s indoor cyclingem. Tato úroveň instruktorům poskytne solidní základ pro práci lektora. Cílem kurzu je také motivovat účastníky k prohlubování svých znalostí a připravit je na budoucí kariéru.

 • Jedná se o dvoudenní základní kurz (20 vyučovacích lekcí), vedený Schwinn® master instruktorem
 • Schwinn® master instruktoři probírají témata jako bezpečný a efektivní indoor cycling, měření tepové frekvence, analýza výběru hudby, tréninkové schopnosti a plánování lekcí s cílem splnit určité cíle.
 • Tento kurz zahrnuje i základy anatomie, fyziologie, biomechaniky a trénink mysli a těla.
 • Účastníci kurzu si tato témata ověřují i v praktických lekcích. Zpravidla mohou očekávat čtyři lekce v různé tréninkové intenzitě.
 • Lektoři se naučí historii a vývoj Schwinn ® Authentic Cycling a RIDE RIGHT ™ (správná a zdravá jízda na kole) a také to, co dělá Schwinn® program jedinečným.
 • Po úspěšném absolvování dvoudenního základního kurzu a písemného testu je účastníkům udělen certifikát o absolvování s mezinárodní platností.

Silver level

Získáním bronze level certifikátu se vám otevírá možnost dále se vzdělávat a zdokonalovat. Schwinn® školení neustále otevírá nové kurzy, které instruktorům pomáhají držet krok se současnými indoor cycling trendy, tréninkovými metodami a prohlubovat svoje vědomosti v rozličných tématech týkajících se fitness. Tyto kurzy instruktorům poskytují různé nástroje a vědomosti na to, aby udrželi svoje tréninkové hodiny zajímavé a byli schopní motivovat své klienty ke cvičení. Návštěvou kurzů navíc získáváte kredity, které jsou nutné pro zisk silver level certifikátu.

Přehled kurzů:

Target Heart Rate – Tepová Frekvence (5 kreditů, 8 hodin)

 • Sledování tepové frekvence na hodinách pro začátečníky a profesionální sportovce
 • Plánování terénů v různých zónách tepové frekvence
 • Získání důkladnějších vědomostí o fyziologii, zvláště o energii a metabolismu
 • Získání rad pro úspěšné nastavení tréninkových lekcí v klubu – tzv. periodizaci tréninku

Creative Ideas I & II – Kreativní tvorba lekcí (6 kreditů, 8 hodin)

Nově rozděleno na 2 workshopy, které lze absolvovat i odděleně.

 • Naučíte se převzít nápady z venkovní cyklistiky a využít je na lekci uvnitř
 • Získáte nápady, jejichž pomocí budete mít možnost na lekcích nabídnout více a udržet motivaci vašich klientů
 • Naučíte se naplánovat tréninkové lekce
 • Zdokonalíte svoje trenérské schopnosti a dovednosti

Music Usage – Práce s hudbou (3 kredity, 4 hodiny)

 • Hudba je jedna z nejdůležitějších složek úspěšné indoor cycling lekce
 • Instruktoři se naučí, jaký může mít hudba vliv na instruktora i na účastníky lekce.
 • Lépe si uvědomíte vliv hudby tím, že se naučíte správně poslouchat a analyzovat různé hudební styly.
 • Naučíte se vybírat hudbu pro jednotlivé situace během lekce a pro hodiny s různými typy klientů.

Coaching & Communication – Vedení lidí a komunikace (3 kredity, 4 hodiny)

  • Verbální a neverbální komunikace
  • Řeč těla
  • Motivace a vedení lidí
  • Praktická lekce s předvedením probíraných témat

Strečink workshop (3 kredity, 4 hodiny)

 • Strečink (protahování) je základní část tréninku. Naučíte se kdy a jak provádět strečink.
 • Naučíte se různé typy strečinku.
 • Odhalíte výhody a fyziologii strečinku

Workshop intervalový trénink (3 kredity, 4 hodiny)

 • Získejte vědomosti o aerobní a anaerobní zátěži během intervalového tréninku.
 • Objevte různé typy tréninku a jejich využití při sestavování lekcí v klubu.
 • Získejte smysluplné nápady, které můžete použít pro intervalový trénink.

Workshop HIIT (3 kredity, 4 hodiny)

 • high intensity interval training / vysoce intenzivní intervalový trénink
 • momentální hit v oblasti fitness
 • pohled na tento trénink z hlediska indoor cyclingu
 • možná aplikace HIIT v lekcích

Přípravný kurz pro praktickou a teoretickou Silver Level zkoušku (5 kreditů, 8 hodin)

  • Potřebujete si před zkouškou zopakovat svoje vědomosti o terminologii?
  • Tento kurz vás připraví na Silver Level zkoušku a všechny její části, které musíte úspěšně absolvovat, abyste se dostali na Silver Level úroveň

Silver level certifikát

Zisk silver level certifikátu je podmíněný ziskem 20 kreditů, absolvováním kurzu Target heat rate a splněním praktické a teoretické zkoušky

 • praktická zkouška se skládá ze dvou částí: první prověřuje techniku šlapání a druhý hodnotí jejich trenérské dovednosti a schopnosti.
 • teoretická písemná zkouška obsahuje 50 otevřených otázek ze skript Bronze Level a Tepová frekvence.

Gold level

Nejvyšším stupněm je Gold level certifikát. Jeho získání řešíme s uchazeči individuálně.

Přehled stupňů školení

O tom, jaké kurzy se chystají, se dozvíte na facebookových stránkách.

Tipy a triky na Váš email

Formulář byl odeslán, děkujeme.