Novinky

Obrovský význam EMS tréninku v sekundární prevenci u kardiologických pacientů.

26. 10. 2016

Cíl studie
Představa, že umírněný vytrvalostní trénink v rámci sekundární prevence zlepšuje prognózu chronické srdeční insuficience (CHI), byla v současnosti dostatečně validována. V klinické rutině však dle zkušenosti zůstávají dlouhodobé sportovní pomocné terapii nakloněni jen někteří, dobře vedení, vysoce motivovaní a většinou mladší pacienti. Vlastní zkušenosti s komplexní elektromyostimulací (EMS) u pacientů se srdeční insuficiencí ukazují dosud netušený potenciál u regenerace neurohumorálních, zánětlivých a skeletomuskulárních symptomů nemoci v rámci systémového onemocnění CHI. Na tomto pozadí byly v rámci prospektivní pilotní studie zkoumány účinek a akceptace komplexní EMS u pacientů se srdeční insuficiencí.

Metodika
15 pacientů se zajištěnou diagnózou CHI absolvovalo šestiměsíční tréninkový program (komplexní EMS) se strojem Miha-Bodytec. Jako parametry stimulace byly definovány 80 Hz a 300 μs při impulzu 4 s a pauze 4 s po dobu 20 min., s následným uvolněním v rozsahu 100 Hz. Amplitudu (mA) si pacienti sami vybrali, takže subjektivní vnímání „svalové kontrakce / pociťování proudu“ bylo nastaveno na stupni 8 desetistupňové stupnice. Zadání bylo 40-70 opakování v hlavní části, s cvičením v izometrických polohách těla a prováděních dynamických pohybů.
Ve vstupním testu a vždy po tříměsíčním a šestiměsíčním tréninku byla analyzována kardiální výkonnost pomocí spiroergometrie, elektrokardiografie (EKG) a echa, metabolický stav včetně kreatinkinázy (CK) a laktátdehydrogenázy (LDH), kromě toho byla zjišťována hmotnost a rozložení tělesného tuku (impedanční váha).

Výsledky
Bylo prokázáno až 96% zvýšení příjmu kyslíku u anaerobního prahu (VO2at 19,39 [± 5,3] ml/kg tělesné hmotnosti [KS] před začátkem tréninku; VO2at 24,25 [±6,34] ml/kg KS na konci tréninkové fáze; p < 0,05). Diastolický krevní tlak významně klesl (psyst < 0,05; pdiast < 0,001), přírůstek svalů byl až 14 % při zachování hmotnosti. Tréninková metoda byla ze 100 % akceptována (nikdo trénink nepřerušil), pacienti uváděli výrazně zvýšenou subjektivní výkonnost.

Závěr
Studie poprvé ukázala účinek EMS tréninku u pacientů se srdeční insuficiencí. Zlepšení ohledně objektivní výkonnosti a optimalizace parametrů svalové fyziologie a metabolizmu dalece překonávají výsledky po běžných formách aerobního tréninku v rámci primární a sekundární kardiologické rehabilitace u pacientů s CHI. Zvolená forma tréninku skrývá vysoký potenciál v terapii pacientů se srdeční insuficiencí.

zdroj: (FRITZSCHE, D. / FRUEND, A. / SCHENK, S. / MELLWIG, K.-P. / KLEINÖDER, H. / GUMMERT, J. / HORSTKOTTE, D., Klinika kardiologie Bad Oeynhausen, Herz 2010; 35 (1): 34–40)

Obrovský význam EMS tréninku v sekundární prevenci u kardiologických pacientů.

Tipy a triky na Váš email

Formulář byl odeslán, děkujeme.